قرعه‌کشی‌های دوره‌ای با امتیازات ویژه‌ برای واریزهای از طریق تتر